Marknadsundersökningar

Vi jobbar med alla typer av marknadsundersökningar i syfte att hjälpa dig att fatta bättre beslut och utvärdera dina aktiviteter.

Hur har din senaste kampanj gått?

Är det rätt för mig att annonsera i just den här tidningen?

Ska jag våga lansera den här produkten?

Är den här marknaden något för mig?

Trivs min personal?

Detta är exempel på frågor vi hjälper dig att besvara.

Hur går då en undersökning till? Vår organisation har specialistkompetens inom de branscher och ämnesområden som vi undersöker. Baserat på just ditt problem väljer vi metod och undersökningsform.  Frågorna tar vi fram utifrån vad du vill ha svar på. Efter intervjuerna är genomförda analyserar vi datat vi har samlat in vilket resulterar i en rapport som vi presenterar för dig. Syftet med rapporten är att ge dig konkreta insikter och handlingsförslag till att utveckla din verksamhet.