Varumärke

Vi kan hjälpa dig att bygga upp en varumärkesplattform.

 

Den skall tydliggöra;

Var – på vilka marknader varumärket skall konkurrera.

Vad – vilka funktionella  värden varumärket skall upplevas erbjuda.

Hur – vilka emotionella värden varumärket skall upplevas erbjuda.

 

Dvs man gör en analys för att identifiera vad varumärket ska stå för och i vilken riktning det ska byggas. All kommunikation och agerande i företaget byggs sedan upp baserat på denna analys.

Ofta skaffar man en så kallad ”varumärkesguide” som styrdokument för varumärkesuppbyggnaden. Det är väldigt viktigt att denna inte blir för lång och teoretisk; då kommer den inte att användas.

 

Starka varumärken byggs av organisationer som är engagerade och tror på varumärket samt agerar i enlighet med varumärkets idé. Organisationen har kunskap och känner sig engagerad och använder denna kunskap i det dagliga  arbetet och vad man säger. Man agerar som om man är en del av varumärket. Detta bygger i sin tur en känsla av att varumärket levererar vad det lovar och kunden erhåller något bra.